Destiláty

Základným produktom je destilát z hrozna, ktorý sa postupne bude objavovať v rôznej podobe, napríklad ako brandy, terkelica dozrievaná v sude alebo mimo suda, vyrobený z výlučne našich surovín.

Podľa ročníka a dostupnosti bude doplnený tradičnými destilátmi zo sliviek, marhúľ, višní či hrušiek, podľa možnosti vždy z blízkeho regiónu.

Zvláštnu pozornosť venujeme a naďalej budeme venovať spracovaniu divoko rastúceho ovocia, ktoré sa bežne na trhu nevyskytuje, a keď, tak len v obmedzenom množstve a niekedy aj v pochybnej kvalite. Sú to ozajstné rarity určené pre zvedavcov, pôžitkárov a pre ľudí, ktorí poznajú skutočné hodnoty ukryté v týchto ušľachtilých nápojoch.

Naším cieľom určite nie je kvantita. Prvoradá je vždy kvalita, a to nielen kvalita produktu, ale aj predaja, pri ktorom chceme zároveň pôsobiť, a to najmä formou prednášok spojených s degustáciami, s cieľom naučiť konzumentov rozlišovať pravé destiláty od rôznych liehovín. Zároveň ich učiť striedmosti a takým spôsobom konzumácie, ktoré povznášajú a nedeštruujú telo či dušu človeka. Nie piť, ale skôr ochutnávať, a keď piť, tak málo, ale kvalitné.

Naše produkty sú tvorené z odrodovo čistých destilátov dvoma radmi rozličnej liehovitosti:

  • liehovitosť 52 % – určená pre klasickú skupinu konzumentov, ktorí si potrpia nielen na kvalitu, ale aj tradíciu pravých slovenských destilátov z minulosti,
  • liehovitosť 42 % – ponúka tie isté destiláty, avšak v nižšej, tzv. „eurokonformnej“ liehovitosti.