S k v e l é v í n a a u n i k á t n e p r a v é o v o c n é d e s t i l á t y . N á j d i t e s i s v o j d e s t i l á t

SKÚSENOSTI

P r í b e h n a š e j p á l e n i c e , n a š i c h v i n o h r a d o v a o v o c n ý c h s a d o v

Unikátne stopercentné ovocné destiláty sú skvostom gastronómie, či už ako aperitív, alebo digestívum po dobrom jedle. Slovenská produkcia pravých páleniek, kultúra ich konzumácie, ale aj správna osveta okolo nich výrazne zaostáva oproti mnohým iným krajinám, kde sa pravé destiláty postupne prepracovali medzi kultové nápoje a  úmerne tomu sa im venuje aj primeraná pozornosť.

Kým vo vinárstve sa nám podarilo okolitý svet dobehnúť a držať s ním krok, tak v destilátoch ideme vpred len slepačími krokmi, a to napriek tomu, že pár nadšencov sa to s vypätím všetkých síl, hlavne v posledných rokoch, snaží zmeniť k lepšiemu. Medzi nich možno zaradiť aj nášho priateľa Gaba Karlina, ktorý sa síce s istým oneskorením vzhľadom na svoj vek, ale o to vehementnejšie, pustil dobehnúť zameškané a osobne prispieť k pozitívnym zmenám na poli výroby a konzumácie pravých slovenských destilátov, keď v roku 2013 v Chateau Selešťany spustil výrobu pravých destilátov v ovocnom liehovare a pestovateľskej pálenici. Kolekcia predstavených destilátov pochádza práve z tejto produkcie. Verím, že tieto produkty nájdu svojich zákazníkov a súčasne budú inšpiráciou pre ďalších výrobcov ísť cestou kvality a inovácie.

Galéria

N a š e v i n á r s t v o a s a d y

Prehliadka viníc a sadov so sprievodcom na Starom vrchu vo vinárstve Chateau Selešťany je prekrásnym zážitkom a môže byť zakončená prehliadkou výroby vín a destilátov, pivníc a spojená s degustáciou skvelých vín alebo unikátnych pravých ovocných destilátov. Všetko podľa Vašich predstáv a želaní.
Prehliadku a degustáciu si, prosím, rezervujte vopred (minimálne 7 dní vopred a minimálne 7 dospelých osôb)