O s p o l o č n o s t i

Spoločnosť bola založená v roku 1996 súčasnými vlastníkmi. Od začatia prevádzky až po súčasnosť bola hlavnou náplňou jej činnosti potravinárska výroba, v rámci ktorej prevažnú väčšinu tvorilo spracovanie ovocia s rôznymi výstupmi, od štiav a sirupov až po ovocné vína. Manažment má preto bohaté skúsenosti v tejto oblasti a v rámci dlhodobej spolupráce a kooperácie so Selikom Olomouc získal skúsenosti aj vo výrobe destilátov. 

Vzhľadom na vývoj situácie na trhu sme uvažovali aj o utlmení výroby, avšak investícia v roku 2008 zásadne zmenila naše smerovanie. Investícia spočívala v nákupe 48 ha registrovaných vinohradov v Modrokamenskom vinohradníckom rajóne nad malebnou obcou Selešťany.

Náš príbeh

O S P O L O Č N O S T I

_39A2027

Vyše jedenásť rokov úpornej práce venovanej obnove vinohradov, ich reštrukturalizácii, výsadbe 5ha ovocných sadov, úprave okolia, krajinotvorbe, rekonštrukcii opotrebovaných objektov, nákupu a zabudovaniu modernej technológie sa pomaly završuje a začína prinášať svoje ovocie.

Náš hlavný zámer bol determinovaný získanou základňou na pestovanie viniča, na čo bolo potrebné dobudovať spracovateľské kapacity, ktoré sme prispôsobili vhodnými úpravami a doplnkami aj pre našu srdcovú záležitosť – spracovanie ovocia.

Podľa legendy je víno telom a pálenka dušou ovocia. Hygiena je preto pre obe formy najzákladnejšou požiadavkou. Nákup novej spracovateľskej linky na jadrové, ako aj kôstkové ovocie nám umožnil získavanie vysokokvalitného základného materiálu. Samozrejmosťou je dodržiavanie prísnych hygienických zásad pri ďalšom spracovaní v modernej kvasiarni s riadeným kvasením a následná destilácia na kvalitnom a výlučne medenom destilačnom zariadení so zosilňovacou kolónou a katalyzátorom. Výsledkom sú pravé ovocné destiláty so zachovaním všetkej krásy v aróme aj v chuti, ktoré ovocie dostalo od prírody.

Destiláty následne dozrievajú v samostatnom sklade v antikorových nádržiach a podľa potreby a povahy destilátu aj v drevených sudoch z morušového, dubového alebo agátového dreva. Až po dosiahnutí tzv. konzumnej zrelosti sa fľašujú a dostávajú ku konzumentom

Vyše jedenásť rokov úpornej práce venovanej obnove vinohradov, ich reštrukturalizácii, výsadbe 5ha ovocných sadov, úprave okolia, krajinotvorbe, rekonštrukcii opotrebovaných objektov, nákupu a zabudovaniu modernej technológie sa pomaly završuje a začína prinášať svoje ovocie.

Náš hlavný zámer bol determinovaný získanou základňou na pestovanie viniča, na čo bolo potrebné dobudovať spracovateľské kapacity, ktoré sme prispôsobili vhodnými úpravami a doplnkami aj pre našu srdcovú záležitosť – spracovanie ovocia.

Podľa legendy je víno telom a pálenka dušou ovocia. Hygiena je preto pre obe formy najzákladnejšou požiadavkou. Nákup novej spracovateľskej linky na jadrové, ako aj kôstkové ovocie nám umožnil získavanie vysokokvalitného základného materiálu. Samozrejmosťou je dodržiavanie prísnych hygienických zásad pri ďalšom spracovaní v modernej kvasiarni s riadeným kvasením a následná destilácia na kvalitnom a výlučne medenom destilačnom zariadení so zosilňovacou kolónou a katalyzátorom. Výsledkom sú pravé ovocné destiláty so zachovaním všetkej krásy v aróme aj v chuti, ktoré ovocie dostalo od prírody.

Destiláty následne dozrievajú v samostatnom sklade v antikorových nádržiach a podľa potreby a povahy destilátu aj v drevených sudoch z morušového, dubového alebo agátového dreva. Až po dosiahnutí tzv. konzumnej zrelosti sa fľašujú a dostávajú ku konzumentom