P E S T O V A T E Ľ S K Á P Á L E N I C A

navštívte nás

P E S T O V A T E Ľ S K Á P Á L E N I C A

_39A1934
_39A1934

Cenník za pálenie ovocia v Pestovateľskej pálenici Selešťany platný od 01. 03. 2019

Cena za vypálenie 1 litra 50 % destilátu je stanovená na  5,34 €.

Cena obsahuje:

spotrebnú daň                        2,70 €,

cenu služby pálenia               2,20 €,

DPH                                        0,44 €.

Spolu                                      5,34 €.

C e n a s l u ž b y z a h ŕ ň a :

  • použitie technologického zariadenia pestovateľskej pálenice vrátane elektrickej energie a vody,
  • prácu obsluhy zariadenia,
  • palivové drevo,
  • likvidáciu výpalkov,
  • režijné náklady prevádzkovateľa.

Spotrebná daň z liehu je v zmysle zákona znížená na sumu 5,40 € za liter 100 % alkoholu (2,70 € za liter 50 % destilátu) do množstva 43,00 litrov na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1.  7. – 30. 6.). Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane, t. j. 10,80 € za liter (l. a.).

V prípade, že prevádzkovateľ pri preberaní kvasu zistí jeho  zníženú kvalitu, môže pálenie odmietnuť alebo sa uplatní jedna z dole uvedených možností. Príplatok za nevydarenú várku je 12,00 €. Z dôvodu nekvalitného kvasu – výdatnosť destilátu nedosahuje obvyklý priemer. Alebo sa účtuje 0,134 € za l kvasu bez ohľadu na obsah alkoholu.

Objednajte sa teraz

Objednajte si teraz

Vitajte/Welcome to

Pred nákupom v našom online obchode musíme overiť, či máte 18 alebo viac rokov. Na zdravie!

We must verify that you are 18 years of age or older before you purchase from our online store. Cheers!