R u ž o v é v í n a

Kategória: Ružové vína

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO

Vinohradníctvo má vo svete niekoľko tisícročnú históriu. Vznik a vývoj úzko súvisel s rozvojom kultúry v konkrétnej časti sveta a jeho úroveň môžeme do určitej miery chápať ako odraz kultúry daného národa.

História

Lokalita Chateau Selešťany® sa pýši historicky doloženou dlhodobou tradíciou pestovania viniča a výroby vína. Najstaršia zmienka je z roku 1135. Už začiatkom 16. storočia sa tu pestovali šľachtené odrody viniča na víno i konzumáciu a tunajšie vína sa dostali až na kráľovský dvor v Uhorsku.

Charakteristika lokality

Vinárstvo Chateau Selešťany sa nachádza na južnej strane mierneho kopca nazývaného Starý Vrch.

Má ideálnu expozíciu svahov orientovaných prevažne na juh a juhozápad. Jednotlivé vinohradnícke parcely sa nachádzajú na umelo vybudovaných terasách, ktoré kopírujú vrstevnice svahu.

Modrokamenský vinohradnícky región, kde sa Selešťany nachádzajú, má výrazne poľnohospodársky charakter. Sú tu chránené krajinné, živočíšne a rastlinné územia. Vzácna je aj skutočnosť, že  oblasť nie je zaťažená ťažkým priemyslom a emisiami.

Prevažuje tu hnedozem a fluvizeme pseudoglejové pôdy, tvorené prevažne sprašovými hlinami a vystupujúcim neogénom (zvlnenie a vrásnenie). Ide o úrodný typ pôdy, ktorá je dobre zásobená vlahou  a živinami  a vhodná na pestovanie viniča.Oblasť je zaradená do II. skupiny klimatografických typov regiónov.  Má kotlinový typ klímy,  ktorá sa vyznačuje veľkou inverziou teplôt, je suchá až vlhká.

Kombinácia lokálneho podnebia, topografie, klímy, pôdy a celej krajiny – terroire, udáva jedinečný tón našim vínam, ktoré sú charakteristické svojou jemnosťou a korenistými chuťami a arómami

Súčasnosť

Naša krátka história začala v roku 2008, keď naša firma MOKAS a.s., zakúpila registrované vinohrady vo výmere 48,48 ha. Následne sme pristúpili k prispôsobeniu výrobného programu a k jeho diverzifikácii. Nosným programom sa stala postupná reštrukturalizácia celej výmery registrovaných vinohradov.

Nevyhnutná bola rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy a skladových objektov na kvasiareň a sklad vína, ako aj nákup a inštalácia technológie na spracovanie hrozna. Dôraz sme kládli aj na vybudovanie príslušných skladovacích kapacít a predajných priestorov so  zameraním na prezentáciu našich výrobkov.

V súčasnosti máme vysadených 39 ha nových vinohradov.  Pri vysádzaní nových vinohradov sme si dali veľmi záležať aj na výbere jednotlivých odrôd. Vybrali sme odrody, ktorým najviac svedčí poloha a charakter našich vinohradov.

Našu novú odrodovú skladbu tvoria:

Tramín červený, Rulandské šedé, Zweigelt, Irsai Oliver, Veltlín zelený, Rizling vlašský a Alibernet. Z domácich šľachtencov sme vysadili Dunaj, Devín a Noriu.

Našim dlhodobým zámerom pri výrobe vína je výber hrozna a finalizácia vín tej najvyššej kvality. Aj  preto sme  výrobu vín  spustili až po kompletnom  dobudovaní  vlastnej technológie spracovania hrozna, skladovania a finalizácie muštov a vín.

Všetky vína uvádzame na trh pod ochrannou známkou Chateau Selešťany®.

It seems we can't find what you're looking for.